Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

darkandtwistyinside
2591 1826 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaheartbreak heartbreak
darkandtwistyinside
darkandtwistyinside
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic via100suns 100suns
darkandtwistyinside
6242 b840 500
storm in Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan
darkandtwistyinside
darkandtwistyinside
Reposted fromteijakool teijakool viadogs dogs
0707 5345 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacorvax corvax
darkandtwistyinside
9880 917f
Reposted fromreylin reylin viaalicemeow alicemeow
darkandtwistyinside
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viagoraca-czekolada goraca-czekolada
darkandtwistyinside
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaM-M M-M

July 09 2015

darkandtwistyinside
- Co? - Wszystko. - A ty co? - Też wszystko
— z&m
Reposted fromirie irie viazapominanie zapominanie
darkandtwistyinside
9406 394b
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viazapominanie zapominanie

July 08 2015

darkandtwistyinside
0261 4b2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
darkandtwistyinside
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viamayamar mayamar
8086 f0a6 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacorvax corvax

July 06 2015

darkandtwistyinside
Reposted frommayamar mayamar viaavooid avooid
darkandtwistyinside

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaavooid avooid

July 05 2015

darkandtwistyinside
...
Reposted fromweightless weightless viapimpmyheart pimpmyheart
darkandtwistyinside
9572 963f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl